Reklameside Analyse

1

2.jpg

Jeg skal analysere en side i reklamebladet ”Belysning” som er et reklameblad som reklamerer for lamper og lys.  Jeg skal analysere side 8 og 9.

”Belysning” har en veldig harmonisk setting igjennom bladet, det er veldig behagelig og se på og har ingen bråe farger eller bevegelser i seg.

Analyse side 8 & 9 :

Det som jeg tror er kontrasten på disse 2 sidene er plantene i bakgrunnen. Alle lampene er hvite eller svarte men de 2 grønne plantene i bakgrunnen skiller seg ganske så godt ut. Det er heller ikke noe spesifikt mønster lampene er satt opp i .

Enhetene i bildet tror jeg er lampene og de 2 plantene, siden det er bare de 2 tingene som er blitt tatt bilde av.

Balansen mener jeg er alle lampene som henger ned fra taket som er ganske symmetrisk. Bilde er ganske symmetrisk generelt.

Bevegelsen i bildet er jeg litt usikker på , det er fordi det er ingen brå bevegelser. Det som kommer nærmest en bevegelse som jeg tror er at du ser lampene som henger i taket.

”Belysning” bruker en ganske normal font som ikke skiller seg så godt ut, så jeg vil si at dette reklamebladet er veldig harmonisk

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s